deutsch Deutsch   tuerkisch Türkisch

 

img1

 

Bu proje ebeveynlere kendi ana dillerinde ve kendi kültürlerine özgü fırsatlar ve teklifler sunmaktadır.

 

Bu projenin hedefi;
başlıkta da belirtildiği gibi „kültürlere özgü aileye yönelik bağımlılığı önlemek“tir. Bu hareketle yapılmak istenen, yeni icatlar üretmek değil, mevcut yöntemleri yeniden şekillendirmek, yeni takviyelerle donatmak ve kültürlere özgü olarak uyarlamaktır

 

Ayrıca ebeveynlere çocuk ve ergen eğitimi rehberliğini destekleyen, bağımlılığı önlemeye yardımcı ve kültürlere özgü olarak hazırlanan kısa filmler sunmak da projenin uygulamalarındandır.

 

Ebeveynlere: Çocuklarının eğitimi hakkında destekleyici, güncel sorunların çözümüne odaklı kurslar verilmesi hedeflenmektedir.

 

Çocuklara ve gençlere: Kişisel gelişimi destekleyici ve yaşadıkları toplumda positif ve negatif etkenleri tanımalarında destekleyici kurslar sunmakta.

 

Tüm kaynaklar, her bir katılımcı için çözüm üretecek şekilde hazırlanmış olup her türlü katılımcıya hitap etmektedir.(Örneğin; görsel, vurgulu, duygusal, günlük esaslı, güvenilir vs.)

 

Kısaca: Bireysel olarak herkes kendi kişiliğine hitap edildiğini hissedip, kendini gösterilen durumlarda bulabilecek ve sonuçlarını görebilecektir. Böylelikle istenilen amaca ulaşılabilir ve harekete geçmek için ihtiyaç duyulan motivasyon sağlanabilir.

 

Günümüzde gençlere yönelik olarak maalesef „Bağımlılığı Önleme“ alanında yeterince detaylandırılmış yardım veya destek bulunmamaktadır.