deutsch Deutsch   tuerkisch Türkisch

 

Gençlik Çalışmaları Tiyatro
"Our Station - Bizim İstasyon"

theater

 

Hedef

 

Her yaşta ve herkes için oyun önemlidir. Tiyatronun temelinde de oyun yer alır. Çocuklar ve gençler taklit yoluyla öğrendiklerini uygulamaya başlarlar. Tiyatro onlara bedenlerini kullanmayı, toplumla iletişim kurmayı, ekiple çalışmayı, birlik ve dayanışmayı, değişik rollere girerek karsısındakini anlama becerisini, taklit ederek yasamı daha iyi öğrenmeyi, olayları canlandırırken veya izlerken çözüm yolları üretebilmeyi kazandırır.

 

Tiyatro, çocuklar ve gençlere hem kendilerini ifade etmeleri için bir fırsat hem de enerjilerini yoğunlaştırabilecekleri bir aktivite olmakla beraber, onları yarının sanatseverliğine hazırlar. Ayrıca tiyatro çocuklara ve gençlere oyun aracılığıyla algılama yeteneğini geliştirdiği gibi eğitimlerine katkı sağlayarak, mutlu ve inisiyatif sahibi bireyler olarak toplumda yer almalarını destekler.

 

İçeriği

 

Komedi, drama, empati odaklı katılımcıları düşünmeye yönlendiren, ailelerin ve gençlerin güncel sorun ve problemlerini yansıtan, örneğin eğitim ve bağımlılık gibi konularımızı, oyuncu potansiyellerimizi kullanarak sahneye taşıyoruz. Seyirciler coşkulu ve düşündürücü bir gösteriyle beraber kendi güncel yaşamlarını izleyecekleri bir pencereyle karşılaşırlar. Her seyirci bu pencereden kendi sorunlarına yine kendisi çözüm bulabilecektir. Tiyatro senaryoları her konu için özel yazılır.

 

Toplumun kaybolmaya yüz tutmuş ahlak ve sosyal değerlerini tekrar canlandırabilmek ve güncel sorun ve problemlerini hatırlatarak, çözüme destek amaçlı oynanan tiyatro konuları oyunculara ve seyircilere, aşağıdaki değerleri hedefler :

 

  • -Ekip ve grup içinde dayanışmayı
  • Katılımcıların yeteneklerini keşfetmelerini ve kişilik gelişimini desteklemeyi
  • Düşünerek ve yorumlayarak kabiliyetlerini geliştirmeyi
  • Toplumda konuşma ve iletişim sanatlarını geliştirmeyi
  • Yasam için gerekli sorumluluk duygusunu sağlamayı
  • Başarıyı tadarak, başarıya giden yollarda cesaret bulmayı
  • Aile, kişilik ve toplumsal sorunları konu ederek, düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi
  • Toplumda kendilerini ifade edebilmelerini ve yer kazandırmayı

 

 

Yöntem

 

12-16 yas tiyatro ekibi, Türk ve diğer milletlere mensup genç kız ve genç erkeklerden oluşmaktadır. Tiyatroyu izleyici kitlelerine göre Türkçe ve Almanca veya sadece Türkçe olarak sunarız. Provalar her hafta belirlenen saatlerde yapılmaktadır.

 

 

Sunumlar / Gösteriler

 

Her sömestre içinde en az iki ayrı tiyatro gösterisi sunulur. Gösterilerin tarihleri ve geniş bilgileri SIG-İsviçre İslam Toplumunun internet sayfalarında, reklam afislerinde ve ekteki bilgilendirmeden takip edebilirsiniz.