deutsch Deutsch   tuerkisch Türkisch

 

Bu Projeyi Hangi Amaçlar Takip Ediyor?

İsviçre kültürü de dahil olmak üzere, her bir kültürün kendi değer ve özelliklerinin ayrı ayrı dikkate alınmasıyla, bağımlılığı önleyici harekatla her bir kültüre hitap edilebilirse, ancak bir başarı ümit edilebilir.

 

Bu proje ile ulaşılmak istenilen, bu topraklarda yaşayan bütün kültürlere özgü en uygun olabilecek çözümleri bulmak ve hedefe ulaşmaktır. Bu da İsviçre`deki hedeflenen her bir kitlenin sahip olduğu kültüre özel seçenekler ve methodların kullanışlı ve uyarlanabilir olmasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu methodların ve seçeneklerin içerikleri, hedef kitlenin kültürüyle ilişkili olarak belirlenecektir.

 

Bu geniş kapsamlı proje, toplumdaki herkes için başarı ve var olan engelleri aşma sözü veriyor!

 

 

bild3