deutsch Deutsch   tuerkisch Türkisch

 

Bağımlılıklara Karşı Yürütülen Çalışmalar ve Başarı Oranı

İsviçre genelinde bağımlılıklara karşı yürütülen çalışmalara rağmen başarı oranı yine de çok düşük seviyelerde kalmaktadır.

 

Bağımlılık her kültürden insanı etkileyen bir olaydır. Bu nedenle bağımlılıklara karşı alınacak önlemler de her toplum kesiminin kendi kültür yapısına özel olarak uygulanması gereken çok önemli bir husustur.

 

İsviçrede bağımlılıkları önleme harekatı, belirli merkezlerin her türlü bağımlılık türüne karşı kanıtlanmış metodlarla çalışmaları aracılığıyla yürütülmektedir. Seçilen bu iyi yöntemlere rağmen uygulamada zorluklarla karşılaşılmaktadır, çünkü buradaki çok kültürlülüğün ve bu kültürler arasındaki farklılıkların alınacak önlemler üzerindeki etkisi konusunda yetirince odaklanılmamaktadır. Bu nedenle de tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen gözle görülür bir sonuç elde edilememektedir.

 

Bağımlılığı önlemeye yönelik çalışma yapan resmi kurumlarında kendi tespitine göre, kullandıkları tek yönlü metod ve yöntemlerle toplumdaki çeşitli kültürlere ulaşılamamaktadır. Bundan dolayı, ulaşılmak istenen başarı oranının azalmasına sebebiyet vermektedir.

 

Bu noktada akla, neden yetersiz verimlilik ve düşük başarı oranına sebep olan uygulamaların yerine, yenilikçi fikirler ve kültürleri baz alan daha farklı metodların gelmediği sorusu geliyor. Bu şekilde toplumdaki bireylerle istenilen etkili ve verimli bağlantı kurulabilir ve sonuç olarak da olumlu değişimlerin gerçekleşmesine olanak sağlanabilir.