deutsch Deutsch   tuerkisch Türkisch

 

Ebeveynlerle Ulaşılmak İstenilen Hedefler & Ebeveynlere Faydaları

ziele eltern

 

 • Anne ve babaların çocuklarının huzurlu ve sağlıklı gelişmeleri için yeni bilgiler edinmeye teşvik edilmesi ve çocuklarının eğitimi konusundaki sorumluluklarında hassasiyet kazandırılması
 •  

 • Kendini geliştirmeyi, ebeveynlerin görevlerinden biri olarak benimsemelerini sağlamak, uygulamalarında yardımcı olmak
 •  

 • Ebeveynlere çocuklarıyla daha sağlıklı ve iyi iletişim kurma yöntemlerini kazandırmak
 •  

 • İki kültür arasında ve çok kültürlü bir toplumda yaşayan çocukların karşılaşabileceği zorlukların farkına varmalarında ve çocuklarını daha iyi anlamalarında yardımcı olmak
 •  

 • Ebeveynlerin çocuklarının günlük hayatıyla aktif olarak ilgilenmelerini ve çocuklarının çevre hayatını daha iyi tanımalarını sağlamak (Örneğin; okul, iş hayatı, boş zamanları vs.)
 •  

 • İlk önce yaşadıkları ülkenin lisanını “Almanca’yı” ve isviçre toplumunun yapı ve yaşam tarzının tanınmasıyla, çocuklarının bulundukları durumu kavrayarak onlara destek olmalarında yardımcı olmak. Bununla beraber İsviçre toplumuna daha kolay entegre olunmasını sağlamak
 •  

 • Ebeveynlerin lisanla ilgili karşılaştıkları sorunlara rağmen, çocuklarının okul ve iş hayatlarında aktif yer almaları için onları yüreklendirmek ve teşvik etmek.
 •