deutsch Deutsch   tuerkisch Türkisch

 

Kültürlere Özgü - Çözüme ve Yeteneklere Yönelik Eğitim Danışmanlığı

 

„ Her biriniz çobansınız ve her biriniz yönettiklerinizden mesulsünüz.“
(Riyazus Salihin, Cilt 2, Hadis 656)

 

Kültürlere özgü, çözüme ve insan kaynaklarına (yetenek) yönelik eğitim danışmanlığı ailelerin problemlerine çözüm arayışlarında refakat eder.

 

 

Neden Kültüre Özgü Eğitim Danışmanlığı?

 

İsviçre’de çok kültürlü bir toplum yasamakta. Yabancı uyruklu aileler İsviçre’deki yaşamlarını beraberlerinde getirdikleri kültür ve İsviçre’de buluştukları kültür ile şekillendirirler. Çoğunlukla çocuklar ailelerinden ziyade arkadaş çevresi, okul hayatı ve benzeri etkilerden dolayı İsviçre kültürüyle büyümekteler. Anne-baba ve çocuklar arasındaki farklı düşünce ve davranış şekilleri yanlış yorumlara ve karşılıklı anlaşmazlıklara sebebiyet verebilir. Kültürlere özgü ve her iki kültüre, örneğin Türk ve İsviçre kültürlerine, vakıf bir eğitim danışmanlığı, çare arayanlara güven verir. Olaylara yeni bakış tarzı, açık görüşlülüğü ve anlayışlı tutumu ile değişik bağlantılar kurarak, ailelere sorun çözümünde yardımcı olur.

 

 

Çözüme ve İnsan Kaynaklarına (Yetenek) Yönelik Eğitim Danışmanlığı Ne Anlama Gelir?

 

Çözüme yönelik danışmanlık, özel bir model danışmanlıktır ve çözüm arayan kişilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alır. Danışmanlık, bireylerin sorunlarına çözüm arayışında olduğu gibi yaşamlarının şekillendirilmesinde de kişiyi bir uzman gözüyle değerlendirir. Danışmanlığın görevi yol gösterici uzman olarak, bireylerin sorunlarının çözümünde onlara refakat etmektir.

 

Her insan kendine özgü beceri ve yeteneklere sahiptir. Kişilerin bu özellikleri onların sorunlarının çözümlerinde kendilerine büyük bir yardımcıdır. Görüşmelerde kişiye ait özel yetenekler keşfedilerek, çözüm arayan kişinin istifade etmesi sağlanır. Danışman, çözüm arayan kişi ile beraber ufak ama belirgin adımlarla arzu edilen hedefe ulaşmak için çalışır.

 

Hedef Gruplar

 

  • Aile
  • Çocuklar ve gençler

 

 

Hizmetler

 

  • Danışma görüşmesi;
    Randevular telefon vasıtasıyla belirlenir. Tel: +41 (0) 44 843 20 36
  • Anneler ve babalar için çocuk / ergen eğitim kursları

 

 

Fiyatlar

 

Sig Üyesi / saat ücreti: Fr. 50.-
Sig Üyesi olmayan / saat ücreti: Fr. 80.-

 

 

Kursların uygulandığı yer ve yerler

 

SIG-Bildungszentrum / İsviçre İslam Toplumu Eğitim Merkezi
Bahnstrasse 80
8105 Regensdorf

 

 

Daha fazla ve detaylı bilgi için ekteki flyer’den faydalanabilirsiniz!