deutsch Deutsch   tuerkisch Türkisch

 

Medya Kullanım Eğitimi

 

„İnsanlar için zaman, balıklar için su gibidir!“

 

Çocukların ve gençlerin ;

 

 • %74’ü sosyal iletişim araçlarını (şebekelerini) günlük kullanmaktalar.
 • %44’ü yaşlarına uygun olmayan video oyunlarını oynamaktalar (KIM, 2012).
 • %23’ü yaşlarına uygun olmayan televizyon programlarını seyretmekteler (KIM, 2012).
 • %32’si online olarak tanımadıkları kişilerce psikolojik baskıya maruz bırakılıyorlar (KIM, 2012).

 

 

Hedef

 

Günümüzde kitle iletişim araçları ve medyası çok sık olmakla beraber insanların tüm yaşam alanlarına yerleşmiştir. Bizlere birtakım fırsatlar sunmakla beraber tehlikeleri de vardır. Bu tehlikelerin önemini kavrayamamak ağır sonuçlar doğurabilir.

 

Medya eğitimi, anne ve babalara medya kullanım uzmanlığının gelişmesini ve çocuklarının kitle iletişim araçlarını ve medyayı bilinçli kullanabilmelerini sağlar. Anne ve babalar bu konuda çocuklarını desteklerken kendileri de medya kullanımındaki tutum ve davranışlarını tekrar düşünme fırsatı bulurlar. Bilinçli uzman medya kullanımı her yaş grubunu desteklediği gibi aile fertlerini ve aileyi güçlendirir.

 

 

İçeriği

 

 • Yeni kitle iletişim araçlarının ve medyanın sunduğu fırsatlar ve getirdiği tehlikeler
 • Medya kullanımında uzman çocuklar
 • Çocuklar ve gençler hangi kitle iletişim araçlarını kullanmaktadırlar?
 • İnternet hangi ihtiyaçları karşılamaktadır?
 • Çocukları ve gençleri tehlikeye düşüren içerikler
 • İnternetteki tuzaklar
 • Cybermobbing / İnternette psikolojik baskı eylemi
 • Grooming / İnternette cinsel taciz
 • Risk faktörleri ve bağımlılık
 • Medya kullanım uzmanlığı ve korunma yöntemleri

 

 

Metot

 

Medya kullanım uzmanlığı kurslarımızda; tüm hedef gruplara, yaşlarına ve kültürlerine uygun, birbirini tamamlayan modüller ile çalışılmaktadır. Kurslar aynı anda ve paralel olarak, farklı hedef gruplarına sunulabilecek şekilde tasarlanmıştır.

 

 

Hedeflediğimiz gruplar

 

 • Anneler ve babalar,
 • 14 yaş üstü gençler ve genç yetişkinler,
 • 14 yaşa kadar okul çocukları,
 • ve 5 – 6 yaş okul öncesi çocukları.

 

 

Kursların uygulandığı yer ve yerler

 

SIG-Bildungszentrum / İsviçre İslam Toplumu Eğitim Merkezi
Bahnstrasse 80
8105 Regensdorf

 

 

Daha fazla ve detaylı bilgi için ekteki flyer’den faydalanabilirsiniz!